#1


אנחנו לוקחים למבחן שתי מכוניות העולות כ-900,000 שקלים כל אחת; מי מפוארת יותר, מי ספורטיבית יותר, ואת מי מעניינות יכולות השטח או תצרוכת הדלק שלהן?


לכתבה המלאה