#1

סדר הקבוצות בצה"ל:

3 חיילים = חוליה
3 חוליות = כיתה
3 כיתות = מחלקה
3 מחלקות = פלוגה
3 פלוגות = גדוד
3 גדודים = חטיבה
3 חטיבות = אוגדה

3 אוגדות = פיקוד
3 פיקודים = רמטכ"ל

*קרדיט לי על חלק מהמידע ולפורום אחר.