#1

בעקבות שינויים שנערכים בקטגוריות ובפורומים -
ייתכנו 'היעלמויות' של פורומים מהפורום, זאת בעקבות השינוי שאנו עורכים.

בסוף השינוי תצא הכרזה ותדעו אם אותו פורום ירד לצמיתות, זמנית או ירד רק בגלל שעבר קטגוריה

שבת שלום