#1

הרוכש ביטל שני שיקים שמסר למוכר, בטענה שהאחרון הבטיח שהעסק מניב פדיון יומי של 2,000 שקל – התחייבות שהוכחה כלא-נכונה. בית המשפט קיבל את עמדתו
לכתבה המלאה