#1

חייה של נערה ממזרח ארה"ב נהרסו לאחר שתאונה בביה"ס הותירה אותה עם אובדן זיכרון לטווח קצר. כיום, בכל שעתיים הזיכרון שלה מתאפס ובכל בוקר היא מתעוררת במחשבה שהיום ה-11.6, יום התאונה




המשך..