#1

לראשונה התגלו אדי מים באטמוספירה של כוכב לכת בשם K2-18b, שבעבר נמצא כי הטמפרטורות שבו מתאימות לקיומן של חיים. שילוב הממצאים מוביל למסקנה כי ייתכן וכדור הארץ אינו ייחודי – ואולי קיימות צורות חיים נוספות גם מחוצה לו
לכתבה המלאה