#1

ארבעה ימים אחרי שהועברו ממעצר לבית הכלא בפרו, אומר עורך דינן של הודיה מוסונגו וספיר זוהר כי הן סובלות ממצוקה נפשית קשה וכי בבית הכלא המדובר לא יצליחו לשרוד אם לא תשלמנה לאסירות האחרות עבור אוכל, לינה והגנהלכתבה המלאה