#1

הגוף האנושי מלא שרידי איברים שהצורך בהם נעלם באופן מלא או חלקי והם התנוונו במהלך התפתחות האדם
לכתבה המלאה