#1

יו"ר המועצה אזורית אל קסום ישבית את הלימודים בבתי הספר ביישובים הלא מוכרים של הפזורה הבדואית: "עד שלא נתוקצב – הילדים הללו לא ילמדו". משרד החינוך: "דיונים אינטנסיביים למציאת פתרון"
לכתבה המלאה