#1

בית המשפט למשפחה קבע כי אין הצדקה לפגוע בחיסיון שמטרתו לאפשר למטופלים להיחשף בחופשיות וללא חשש שהמידע ידלוף, במסגרת תביעה שעוסקת בעניין כספי
לכתבה המלאה