#1

בית הדין הצבאי הרשיע חייל בתקיפה ופציעת חייל אחר בנסיבות מחמירות, לאחר עימות שפרץ ביניהם בגלל הערה סתמית. השופטים כתבו בהחלטתם כי הנאשם לא לקח אחריות על מעשיו אבל התחשבו בכך שהיה חייל מצטיין, וגזרו עליו 11 חודשי מאסר בפועל יחד עם עונש על תנאי. העונש חמור יחסית לענישה על עבירות דומות
לכתבה המלאה