#1

תמונת טבע הפכה לוויראלית במיוחד, בעקבות מראה מוזר של סלע גדול מרחף באוויר וכן, היא אמתית לגמרי - אבל האם הכל כמו שהוא נראה?
המשך..