#1

כמובן במדינתנו יש חשיבות גדולה בנושא הביטחון לחדרי ביטחון
ולכן גם חשוב לתת את הדעת בנושא של חלון ממד

ואפשר לעשות שדרוג חלון ממד לפתיחה דריי קיף נוח יותר בטוח יותר.