#1

קרנית חויבה בפיצויים מאחר שלא הוכח כי הנהגת הייתה מודעת להיעדרו של כיסוי ביטוחי אולם בן הזוג יחזיר לה את הכסף משום שהתיר את השימוש הלא חוקי ברכבו
לכתבה המלאה