#1

הבעל לשעבר גילה שהילדים צירפו את ההסכם ופרוטוקול דיון חסוי כנספח בתביעה שהגישו נגדו, ותבע את גרושתו. ביהמ"ש: קביעה שכל שיתוף בנושאים אישיים ייחשב לפגיעה בפרטיות זו גזירה שהציבור לא יעמוד בה
לכתבה המלאה