#1

למי שכבר היום מנהל ורוצה להתפתח עוד אז מומלץ לקחת קורס דירקטורים
יש את המסלול במכללת תל חי וזהו מסלול לימודים שמאוד מפתח ומעצים כל מנהל

ופותח עוד אפשרויות בכל עבודה באשר היא.