#1

אנחנו בטוחים שאם תשאלו על כל מיני חלקי גוף אחרים, קימי לא תטרח להכחיש שעשתה כמה שיפוצים פה ושם, אבל עד שזה מגיע לאף שלה. היא מודה שהוא אכן נראה קטן מבעבר, אבל לכך, היא טוענת, יש סיבה טבעית שלא קשורה לסכין המנתחים
לכתבה המלאה