#1

היא נחטפה באיומי אקדח, דרכונה נלקח ממנה ונכפה עליה לעבוד בתעשיית המין במשך שנים עד שהצליחה לברוח. כעת היא כותבת את סיפורה בספרלכתבה המלאה