#1

בניגוד לגישה לסיסמאות, שימוש במנגנוני אבטחה ביומטריים כמו זיהוי פנים ואצבע מותר לפי החוק בארה׳׳ב
לכתבה המלאה