#1

קחו מספר תלת ספרתי (לדוגמא xzy)

ותחסירו ממנו את הספרות של עצמו בצורה אחרת (לדוגמא xzy-zyx)

ואז תקבלו את אותן הספרות (דוגמא:yxz)


תנסו