#1

לא ברור אם מדובר בהתנקשות או בשוד - אך נכון לרגע זה חבריו מעדכנים שהוא חי
לכתבה המלאה