#1

החברה נתבעה על האטת גלישה בשימושים בשיתוף קבצים. היא טענה שניהלה את הרשת לפי עומסים כפי שמקובל, אך הסכימה במסגרת פשרה לפצות לקוחות ותבהיר כי בשימוש בשיתוף קבצים עלולים לחוות האטות בגלישה
לכתבה המלאה