#1

בפסק הלכה חדש, טוען הרב אליהו אברז'ל, ראש אבות בתי הדין הרבניים בישראל כי מותר לגויים להכניס חמץ לבתי חולים, וזאת בתנאי שיאכלו אותו בחדרים נפרדים או מחוץ למחלקות. הרב אברז'ל הוסיף כי הבדיקות שגויים עוברים (טרם כניסתם לבתי חולים כשרים לפסח) הן מבזות, משפילות ואינן תואמות את רוח העם היהודי




לכתבה המלאה