#1

המוכרות מסתובבות לבושות בבגדי החנות ומחזירות אותם לקולבים בסוף היום, עשרות אנשים מודדים את הבגדים, לחלקם זיהומים וחיידקים מידבקים. בדקנו מה בדיוק אפשר לחטוף מזה ואיך להימנע
לכתבה המלאה