#1

כשגל נכנסה למסעדה של "דייט ראשון", ידענו מיד שהיא מוכרת לנו. כשהיא אמרה שהיא עובדת כמנחת טלוויזיה בערוץ מאוד גדול, ידענו גם שלא ננוח עד שנרד לפשר התעלומה ונחפור בגוגל עד שנגלה מה הסיפור מאחורי גל וקריירת ההנחיה שלה. תחקיר מיוחד
לכתבה המלאה