#1

הסערה שעוררו עם התמונה מהכותל לא הפריעה להם לבלות
לכתבה המלאה