#1

שירות לציבור לקראת המועד הקרוב של הבחינה הפסיכומטרית: מה מצבכם בחלק הכמותי, המילולי והאנגלית? 12 שאלות מייצגות שנותנות טעימה ממה שצפוי לכם במבחן המפלצתי שיכול לקבוע את עתידכם. בלי לחץ, כן?
לכתבה המלאה