#1

פירוש: אנשים ריקניים, לא נבונים הם רעשניים ו"עושים רוח".


פירוש מילולי: עליהם של עצים שאינם נותנים פירות מרשרשים ועושים רעש.
ניב דומה: איסתרא בלגינא קיש קיש קריא.

דוגמה: אל תשים לב להערותיו של דן. אתה הרי יודע, אילני סרק – קולם הולך.
תחום: חוכמה וטיפשות.