#1

פירוש: מי שפוסל את חברו ומבקר אותו , עושה זאת מתוך פגם שלו, אותו הוא משליך על חברו.
פתגם דומה: כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו.
דוגמה: הפסק לבקר את מעשיי ואותי בכל הזדמנות. זכור שכל הפוסל – במומו פוסל.

תחום: יחס לזולת.