#1

פירוש: מצא האחד את הדומה לו.
פתגם דומה: לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב
דוגמה: הוא אדם רגזן וגם אשתו כעסנית. מה יש לומר? מצא מין את מינו.

תחום: השוואה – דומה ושונה