#1

פירוש: עבר זמנו של העניין ואין טעם לציינו.
דוגמה: תיתן לה מתנה ליום ההולדת שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? עבר זמנו  בטל קורבנו!!
מקור: הלכה בתלמוד הנוגעת להקרבת הקורבנות על פי מועדים קבועים. אם חלף זמן הקרבת הקורבן, אין להקריב במועד מאוחר יותר.

תחום: זמן