#1

פירוש: כל בני האדם דומים זה לזה; התנהגות האנשים דומה בכל המקומות.
פירוש מילולי: סדן, בסיס הארץ הוא אחד.
מקור: ארמית
דוגמה: בכל הנוגע למשכורות הנשים לעומת משכורות הגברים – סדנא דארעא חד הוא.בכל העולם נשים מרוויחות פחות מגברים.

תחום: מוחלטות, שלמות