#1

לפי דו"ח מצב המדינה 2017 של מרכז טאוב, האבטלה בישראל בשפל - אך שיעור התעסוקה צפוי לרדת בשל הזדקנות האוכלוסייה. תעסוקת הנשים הגיעה ב-2014 לשיעור הגבוה אי פעם. פערי השכר בין המינים נשמרים, בין השאר בשל מיעוט שעות עבודה אצל הנשים
לכתבה המלאה