#1

בתמונה שהעלו סטודנטים גרמנים נראות שאריות של פיקניק ומאחוריהן נהר. או קיר. הרשת מנסה לנתח את התמונה ולמצוא את התשובה
לכתבה המלאה