#1

שרים וחברי כנסת מפעילים עמודי פייסבוק על חשבון הציבור, אבל חוסמים מגיבים בלי לתת דין וחשבון. במשרד מבקר המדינה רוצים לעשות לזה סוף
לכתבה המלאה