#1

רוכשי המכשיר הראשונים מדווחים כי הוא נוטה להפסיק להגיב, להינעל ולהתאתחל מחדש. החברה טרם הגיבה
לכתבה המלאה