#1

לפחות לפי המילון האמריקאי הנחשב ביותר
לכתבה המלאה