#1

הוא בא למסור אותו לתיקון מסך שבור - ויצא עם אפר ושברים
לכתבה המלאה