#1

אתר ההיכרויות יעניק לכל המנויים בעבר, בהווה ובעתיד הטבות. דרישת המועצה לצרכנות לאפשר קבלת פיצוי במזומן נדחתה
לכתבה המלאה