#1

מה לומדים בתואר במדעי ההתנהגות?


מדעי ההתנהגות משלבים בין ספקטרום רחב של תחומי ידע. כתוצאה מכך, תכנית הלימודים מגוונת ואפשרויות התעסוקה כוללות תפקידים מעניינים כמעט בכל תחום עיסוק. הנה למשל כמה דגשים בולטים מתוך מסלולי ההכשרה

מדעי ההתנהגות נלמדים תחת הפקולטה למדעי החברה כי הם משלבים בין פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. לפי נתונים שפורסמו על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בשנת הלימודים תשנ"ז בחרו 23.5% מהסטודנטים ללמוד מדעי החברה, לעומת 19.4% בתשס"ב, 21.9% בתשס"ז ו-21.4% בתשע"ג.
המסקנה היא שכמות הסטודנטים שבוחרים במדעי החברה כמסלול התמחות עיקרי שלהם באקדמיה הוא פחות או יותר יציב, ועומד על בערך חמישית מכלל הסטודנטים בישראל.

המבנה המיוחד של לימודי מדעי ההתנהגות יחד עם התפתחויות מחקריות ומקצועיות בתחום מדעי החברה לאורך השנים הפכו את המקצוע לכלי מרכזי בהכשרת עובדים ונושאי משרות במשק. אפשרויות התעסוקה בתום הלימודים מגוונות מאוד, והן נעות בין גופים פוליטיים, כלכליים וטכנולוגיים לבין ארגונים פרטיים, רשויות אכיפת חוק ומוסדות ציבור.

כמו כן, ניתן להצביע על כמה דגשים בולטים במסלולי ההכשרה ולחלק באופן גס את תכנית הלימודים לפי שנים:

שנה א': קורסי מבוא

השנה הראשונה בכל מסלול הכשרה אקדמי מוקדשת לקורסי מבוא ויסוד. תחת מדעי ההתנהגות לומדים בשנה הראשונה קורסים שכוללים מבואות, כמו למשל מבוא לפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סטטיסטיקה וחילוץ נתונים וכמובן מבוא לשיטות מחקר וכתיבה אקדמית.

מטרת השנה הראשונה היא בעיקר למקם את הסטודנט בתוך השדה של מדעי החברה. בניגוד לתואר ראשון בפסיכולוגיה או סוציולוגיה, סטודנטים במדעי ההתנהגות נדרשים להכיר את כל הספקטרום של תחומי הידע ולגעת בהם בצורה כזו או אחרת כבר בתחילת הלימודים.


שנה ב': התעמקות בתחומים השונים

בשנה השנייה של לימודי מדעי ההתנהגות עוברים לקורסים מעמיקים יותר. הקורסים הם בנושאים שונים שמשולבים בתוך מדעי ההתנהגות, כגון פסיכולוגיה קוגניטיבית ואישיותית, תיאוריות קלאסיות מול מודרניות במדעי החברה ובסוציולוגיה, שיטות מחקר איכותניות וכמותניות, משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני ועוד.
רק באמצעות השלמת קורסי המבוא ניתן להתעמק בתחומים השונים שמרכיבים את מדעי ההתנהגות. כתוצאה מכך, בחלק ממוסדות הלימוד מחייבים עמידה ברף ציון מסוים כדי להמשיך במסלול ההכשרה.


שנה ג': סמינרים וקורסי בחירה

השנה השלישית מוקדשת לסמינרים. כל מוסד לימוד בוחר סמינרים בפסיכולוגיה או סוציולוגיה בהתאם לאופי ההכשרה, או לתחום ההתמחות שנבחר על ידי הסטודנט. יש גם מסלולים דו-חוגיים שבהם אפשר לשלב בין מדעי ההתנהגות ומדעי המדינה, חינוך, משאבי אנוש, תקשורת, כלכלה וכן הלאה.

מלבד סמינרים שמדגישים את ההיבט הפרקטי והמעשי של מדעי ההתנהגות, בשנה השלישית לומדים קורס במבחני הערכה.
מטרת הקורס היא להסמיך את בוגרי הלימודים להכין בעצמם מבחני הערכה ולבחון אותם. בנוסף, השנה השלישית כוללת קורסי בחירה ובחלק מהמקומות ניתן להשתתף במחקרים וניסויים או לעבור התמחות.