#1

החברה חשפה דרך להבדיל בין הטלפונים עם הסוללות שהתפוצצו לבין אלה עם הסוללות שעוד לא
לכתבה המלאה