#1

איום במאסר של 16 שנים מרחף מעל דריק לוסטוטר, שפרץ למחשבים וסייע לחשוף פרשת אונס לפני שלוש שנים. האשמים ישבו בכלא למשך שנתיים בלבד
לכתבה המלאה