#1

בדיון על החשד להאזנות סתר של הרשת החברתית לבעלי סמארטפונים קרא הח"כ לחרם צרכנים ישראלי על פייסבוק. נדב בורנשטיין: נגמר העידן שבו הודינו להם על השירות. עשיו תורם להודות לנו
לכתבה המלאה