#1

חברת ביי2: האפשרות של "יותר מזל משכל" בחיפוש מבוססת על פטנט שלנו שאושר לפני שנתיים
לכתבה המלאה