#1

מהו המנגנון שגורם לנו להגיב באופן מסוים למצבים? באילו גישות אנחנו נוקטים כדי להתמודד על הרגש? ואיך נצליח להשתפר לפעם הבאה?
לכתבה המלאה