#1

חברת החיוג לחו"ל אפשרה לכל אחד לחייג למספרים אירוטיים יקרים, ולא הגנה על קטינים כמתחייב בחוק
לכתבה המלאה