#1

הכותרות זעקו "הקרינה הסלולרית מסרטנת", אבל מה באמת נמצא במחקר שפורסם בסוף השבוע? האם באמת אפשר להסיק ממנו על בני אדם או לסתור את שלל הממצאים המנוגדים שנאספו במשך שנים? ככל נראה לא
לכתבה המלאה