#1

במה היא טעתה, מה צריך לעשות עם ההאקר, ולמה לעולם לא יענישו את העבריינים שעזרו לו – אתכם
לכתבה המלאה