#1

אפליקציית הניווט תקבע אילו כבישים נחשבים מסוכנים לפי חברת ביטוח. גם משרד התחבורה מחזיק במפת כבישים "אדומים", החופפת בחלקה למפה זו
לכתבה המלאה