#1

רשות המסים פרסמה שורה של הנחיות חדשות לפיהן הכנסותיו של תאגיד זר המספק שירותים ללקוחות ישראלים באמצעות האינטרנט יהיו חייבות במס. זאת, גם במקרים בהם מרכז התאגיד נמצא במדינות זרות
לכתבה המלאה